Bouwmaterialen André Celis uit Leuven investeerde in de catamaran “Zulu 01”. Een vaartuig met een capaciteit van driehonderd ton. De boot houdt twaalf trucks binnen.  

De industriële binnenvaart wint aan populariteit. Zowel AB InBev als Bouwmaterialen André Celis kiezen voor de Leuvense Vaart voor de aanvoer van goederen en materialen. André Celis kiest er intussen al zes jaar voor en heeft nu een nieuwe catamaran (50 meter lang en 6,6 meter breed, nvdr.) in gebruik genomen. Het vaartuig met dubbele romp kost volgens bouwer Antoon Van Coillie minder dan 1 miljoen euro.

Zeshonderd ritten

De Zulu 01 is een prototype catamaran die het bedrijf chartert om zakken zand vanuit Brussel naar de vestiging van André Celis langs de Leuvense Vaart te brengen. “Zulu 01 heeft een capaciteit van driehonderd ton”, zegt Nick Celis. “Ter vergelijking: om die hoeveelheid materiaal over de weg te transporteren, heb je zo’n twaalf vrachtwagens nodig. Jaarlijks kan de catamaran zeshonderd vrachtritten vervangen.”

Twee stuks in Vlaanderen 

De inzet van de catamaran brengt voor het bedrijf de nodige voordelen met zich mee. “We verliezen minder tijd”, aldus Celis. “De catamaran kan bovendien op een geautomatiseerde manier geladen en gelost worden. De Zulu 01 is behoorlijk uniek, want voorlopig worden er in Vlaanderen slechts twee ingezet. In de toekomst gaan we alvast op dit elan voort, want de binnenvaart biedt veel mogelijkheden voor bedrijven, ook in Leuven.”