Zorgnet vraagt dringende investeringen voor ouderenzorg

bierbeekZorgnet-Icuro trekt aan de alarmbel en vraagt de Vlaamse overheid om dringende investeringen voor ouderenzorg. De werkgeversfederatie toetste de problematiek vanuit de situatie in d’ Eycken Brug in Bierbeek, in het kader van een provinciale media-actie in Vlaams-Brabant. Het woonzorgcentrum (wzc) bestaat amper twee jaar en kan met de huidige subsidies moeilijk blijven instaan voor de zorg van zwaar zorgbehoevende bejaarden, onder wie veel dementerenden. De directie trok de dagprijs op, voorlopig het enige mogelijke antwoord op de financiële problemen.

“Sinds de overdracht van ouderenzorg naar Vlaanderen in 2014 zijn tal van moeilijke dossiers opgedoken”, zegt Patrick Vyncke, stafmedewerker ouderenzorg bij Zorgnet-Icuro. “Met de huidige financiering komt een menswaardige, kwalitatieve zorg voor zwaar zorgbehoevende ouderen in het gedrang.”

De trends in de sector van de ouderenzorg maken het de rusthuizen moeilijker om budgettair te overleven. “Bejaarden blijven steeds langer thuis. De gemiddelde leeftijd van intrede in het rusthuis ligt nu al op 86 jaar. Op die leeftijd hebben ze veel meer gespecialiseerde hulp nodig. Naast de zorg voor chronisch zieken tellen rusthuizen alsmaar meer palliatieve en dementerende bewoners”, stelt Vyncke.

Het in 2013 opgerichte wzc in Bierbeek kreeg het statuut van rob-rusthuis en jaagt tevergeefs op het forfait dat een rust- en verzorgingstehuis (rvt) geniet. “Op jaarbasis lopen we daardoor 540.000 euro subsidie mis”, stelt directrice Leen Cornil. “Op 1 september moesten we de dagprijs optrekken van 58 naar 60,9 euro. Een verblijf kost nu al 1.800 euro per maand. Zonder kosten voor dokter en medicatie.”

De enige remedie lijkt de afbouw van personeel maar daar wil Cornil niet van weten. Voor 90 bedden beschikt ze over 67 personeelsleden, dus bijna één verzorgende per bejaarde. “De zorg wordt alsmaar zwaarder. Vandaag zitten bijna al onze bewoners in een rolstoel. Ergotherapeutische behandelingen zijn dagelijkse kost. Tot 85 procent van de bejaarden is zwaar zorgbehoevend en meer dan de helft dement. Dat brengt extra kosten mee. Zo investeerden we in infraroodsystemen om dementerenden die ’s nachts op de dool gaan te detecteren.” Gemiddeld wonen bejaarden vandaag 2,5 tot 3 jaar in een rusthuis, waar dat vroeger 4 tot 5 jaar was.