Zoetis staat voor grondige herstructurering

zoetislogoZoetis staat voor een grondige herstructurering. Bij de producent van geneesmiddelen voor vee en huisdieren in Zaventem wordt de organisatie ingrijpend gewijzigd. Volgens de directie is dat nodig om de competitiviteit te waarborgen in een sector waar de concurrentie alsmaar scherper wordt. De werknemers hebben dinsdag een sociaal plan aanvaard.

Tijdens een personeelsvergadering heeft 96 procent van de werknemers ingestemd met het sociaal plan dat directie en vakbonden onderhandelden voor de herstructurering. Daarbij verliezen 74 van de 280 werknemers hun baan. Het gaat vooral om bedienden.

Voor wie zijn job verliest, zijn vertrekpremies op basis van anciënniteit gepland. De directie biedt ook outplacement aan om snel nieuw werk te vinden. Het sociaal plan bevat geen specifieke swt-regeling. Wel biedt de werkgever een aanvulling op de werkloosheidsvergoeding.

Voor de groep die aan de slag kan blijven, werden afspraken gemaakt om op een constructieve manier te overleggen over werkdruk en overuren. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel werknemers het bedrijf zullen verlaten. Omdat de herstructurering gepaard gaat met een drastische hertekening van de structuur is voor ongeveer een derde van de 74 jobs een functiewijziging gepland.

De betrokken werknemers krijgen de keuze: ofwel in die nieuwe functie stappen ofwel het bedrijf verlaten. Wie in een nieuwe functie wil stappen, kan rekenen op opleiding. Aan een aantal werknemers wordt ook gevraagd nog een tijd aan de slag te blijven in ruil voor een zogenaamde retentiepremie.

Ook enkele interims verliezen hun job. Degenen die minimum een jaar in het bedrijf werken, krijgen een vertrekpremie uitgekeerd.