De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) en dienstengroep Zenito breken een lans voor een uitbreiding van de sociale bescherming van zelfstandigen. In een nieuwe bevraging door Unizo, waar bijna 3.000 zelfstandigen aan deelnamen, beaamde maar liefst 97 procent de nood aan een beter sociaal statuut.

“Zelfstandige ondernemers verdienen meer maatschappelijke waardering voor hun bijdrage die ze leveren aan de samenleving. En die waardering moet ook tot uiting komen in een degelijke sociale bescherming. Daarom hebben we altijd samen met Unizo geijverd voor een goed sociaal statuut op maat van zelfstandigen. Met de flexibiliteit om mee te evolueren met de noden van de toekomst.”

Dat zei Jan Steverlynck, gedelegeerd bestuurder van Zenito, tijdens een academische zitting van het sociaal verzekeringsfonds, naar aanleiding van vijftig jaar sociaal statuut van zelfstandigen.

Bij die gelegenheid stelde Zenito ook zijn boek voor over de geschiedenis van die sociale bescherming. Het werd geschreven door Kadoc, het onderzoekscentrum van KU Leuven.

Johan Bortier, waarnemend gedelegeerd bestuurder van Unizo, brak tijdens de bijeenkomst een lans voor een gelijkwaardige sociale bescherming voor zelfstandigen. Met als eerste prioriteit het optrekken van de pensioenen.

“Een mindere sociale bescherming voor zelfstandigen is absoluut niet langer verdedigbaar. In onze nieuwste Unizo-bevraging daarover, waar bijna 3.000 zelfstandigen aan deelnamen, beaamde maar liefst 97 procent de nood aan een beter sociaal statuut. Vorige maand gaven ondernemers ons al een gelijkaardig signaal, in onze enquête naar aanleiding van de Dag van de Ondernemer. Daarin gaf 45 procent aan bij aanvang te hebben getwijfeld over het al dan niet starten van een zaak net wegens die mindere bescherming.”