kapot Geert Degrande, journalist voor Made in Oost-Vlaanderen, is mede-auteur van het boek ‘Ze maken ons kapot, meneer’. Hij schreef het samen met Joan De Winne en Rebekka Rogiest. Het boek legt de medeverantwoordelijkheid van leidinggevenden bloot voor stress en burn-out bij medewerkers.

“Met dit boek doorbreken we een taboe”, zegt Joan De Winne. “Niet omdat we de leidinggevende met alle zonden van Israël willen overladen, wel omdat we door leidinggevenden handvatten aan te reiken een steentje willen bijdragen tot het terugdringen van de torenhoge kosten – zowel voor de ondernemingen als voor de overheid – van het almaar toenemende absenteïsme én tot gelukkigere werknemers.”

Proactief aanpakken
“Het regent publicaties over burn-out en hoe je er moet mee omgaan”, zegt Rebekka Rogiest. “Met ons boek willen wij echter organisaties aanzetten om het probleem proactief aan te pakken. De enorme veranderingen zorgen ervoor dat we ook anders werken en dat werk steeds meer projectmatig gebeurt. Dat betekent dat eigenlijk iedereen op een gegeven ogenblik een rol moet opnemen als leidinggevende. Iedereen kwijt zich met de beste bedoelingen van die taak, maar als je niet weet hoe je tegelijk verbondenheid met je teamleden moet creëren en er ook voor zorgen dat ze met passie en goesting tot resultaten komen, dan ontstaan de ziektes van deze tijd die ons inderdaad kapot maken.”

De auteurs geven het boek in eigen beheer uit als e-boek en in paperbackversie. “We willen met het boek niet alleen een knuppel in het hoenderhok gooien om de overheid en de bedrijven wakker te schudden rond de verantwoordelijkheid van leidinggevenden in de ziektes van deze tijd”, zegt Geert Degrande, “maar via onze marketing en distributie van het boek ook traditionele uitgeverijen erop wijzen dat hun businessmodel verouderd is.”    (Paul Huysmans)