De sector van de woonzorgcentra maakt zich ernstig zorgen om een dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel. Dat leert een studie van ING en Probis, expertisecentrum voor de zorgsector. Volgens professor Jozef Pacolet, hoofd van de onderzoeksgroep verzorgingsstaat en wonen aan de KU Leuven, kunnen de woonzorgcentra de sector van de toekomst worden. Maar dan moeten de middelen omhoog, zoals blijkt uit een studie van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (Hiva) in Leuven.

Door de vergrijzing hebben steeds meer ouderen een erg intensieve verzorging nodig. Van de huidige bewoners van woonzorgcentra hebben drie op de vier al een zware zorgvraag en een op de drie lijdt aan dementie. De sector ziet de toekomst weinig rooskleurig in: er moet meer personeel komen maar daar is geen geld voor.

Een studie van het Hiva aan de KU Leuven bevestigt dat. De gemiddelde bewoner kost een voorziening 131,8 euro, voor een opbrengst van 130,3 euro. Vooral de openbare centra zijn verlieslatend. “De woonzorgcentra behuizen steeds meer zwaar zorgbehoevenden. Maar de personeelsnormen zijn niet verhoogd, omdat instellingen gewoon geen middelen hebben om dat te betalen”, zegt Mie Moerenhout, ex-directrice van de Vlaamse Ouderenraad. “Die financiering is een belangrijke taak voor de overheid. De vergrijzing en de hogere levensverwachting zijn een succes, maar dan moet er wel consequent mee worden omgesprongen.”

De interesse voor de opleidingen verpleegkunde en zorgkunde is de voorbije jaren indrukwekkend hoog. “In die zin hebben we geen schrik voor tekorten”, zegt professor Pacolet. “Eigenlijk is niet de sector het probleem. Wel de oplossing van een ander, veel groter probleem: een tekort aan werk. Dit is de sector van de toekomst qua werkgelegenheid. Maar dan zijn er wel meer middelen nodig, om instellingen toe te laten meer personeel aan te werven.”