Colruyt verwacht een lagere nettowinst in 2017. De supermarktketen uit Halle scoort goed naar marktaandeel. Maar door de hevige concurrentie kwamen de winstmarges de jongste maanden onder druk te staan. Dat verklaarde Jef Colruyt in een persbericht naar aanleiding van de aandeelhoudersvergadering.

De nettowinst van Colruyt zal in de eerste jaarhelft van het gebroken boekjaar 2017/2018 onder die van vorig jaar liggen. De supermarktketen verwacht voor dit en volgend jaar ook geen significante verbetering van het economisch klimaat. Althans geen “dat een positief effect zou hebben voor de consument”.

“In de retailmarkt worden we geconfronteerd met een kostprijsinflatie. Die zet  enerzijds de marges verder onder druk door een toenemende prijsconcurrentie. Anderzijds wordt het bestedingspatroon van de klanten erdoor beïnvloed.”

Voor het volledige boekjaar gaat Colruyt maatregelen nemen “om de nettowinst van vorig jaar, 348 miljoen euro op vergelijkbare basis, zoveel mogelijk te benaderen”. Het is niet duidelijk welke maatregelen op komst zijn.