Winkelcentrum op Renaultsite lokt controverse uit

renaultvilvoordeHet winkelcentrum Watersite Park, gepland op de Renaultsite in Vilvoorde, lokt controverse uit nog voor een bouwvergunning is verleend. Het Brusselse stadsbestuur wil het shoppingcentrum van projectontwikkelaar Alcopa tegenhouden. Een houding die naar hypocrisie neigt: Brussel laat met Docks en Neo op eigen grondgebied wel twee nieuwe megawinkelcentra toe.

Het wordt straks struikelen over de nieuwe megashoppingcentra in en om Brussel. Uplace in Machelen, Neo op de site van de Heizel (in de achtertuin van Grimbergen en Wemmel), Docks aan de Van Praetbrug en het winkel- en vrijetijdscentrum Watersite Park langs de Schaarbeeklei in Vilvoorde.

Vier shoppingcentra op een onderlinge afstand van nog geen 20 kilometer: de nu al problematische mobiliteit aan de Brusselse Ring dreigt een nachtmerrie te worden. Voka Vlaams-Brabant heeft al diverse keren gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen voor álle ondernemingen in de regio.

De stad Vilvoorde, die de bouwvergunning aan Alcopa moet verlenen, maakte de plannen van de eigenaar ter informatie over aan de stad Brussel. Die heeft nu een negatief advies uitgebracht. Brussel zegt dat geen rekening werd gehouden met de realisatie van Uplace, Neo en Docks. Volgens het stadsbestuur zal het Watersite Park nefast zijn voor de handelsactiviteiten in de hoofdstad en extra verkeershinder veroorzaken op de Ring. Brussel wil dat nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen op de Renaultsite, want zelf kampt het met een nijpend tekort aan industrieterreinen.

Twee zaken vallen op in het negatief advies van Brussel. De hoofdstad gaat er vanuit dat Uplace er sowieso komt. De grote Brusselse winkelcentra in wording vormen geen bedreiging voor de commerciële activiteiten in de eigen stad, die van de buren wél.