De drie windturbines van Colruyt in Sint-Pieters-Kapelle, deelgemeente van Herne in het zuiden van het Pajottenland, worden minder groot dan oorspronkelijk gepland. De warenhuisgroep uit Halle kiest voor kleinere windturbines omdat de bouw heel wat protest veroorzaakte.

Eoly, de energiedochter van Colruyt, wil de windmolens bouwen aan de Heyselstraat in Sint-Pieters-Kapelle, vlakbij de grens met Edingen in de provincie Henegouwen. Omdat er heel wat protest was van de buurtbewoners gaat Eoly de wiekhoogte reduceren van 200 naar 150 meter.

Colruyt relativeert de geluidshinder. Het maximaal waar te nemen geluid voor de dichtstbijzijnde woningen zal nooit 39 decibel overschrijden. Dat stemt overeen met het geluid van fluisterende mensen in een bibliotheek.

Voorts gaat Eoly de slagschaduwnormen respecteren en tot een minimum beperken. “Alles wordt bovendien gelogd en is te consulteren, ook door de milieu-inspectie”, zegt Stephan Windels van de Colruytgroep.

De verwachte energieproductie zal overeenkomen met het jaarlijkse verbruik van 8.000 gezinnen. Eoly wil de buurtbewoners betrekken bij de windturbineprojecten. Zij kunnen investeren via Eoly Coöperatie en op die manier genieten van de winst.