De Raad van State heeft de milieuvergunning vernietigd voor windturbines in Rillaar (Aarschot) en Tielt-Winge. Het Vlaamse Gewest had die afgeleverd aan Wijnkasteel Haksberg. Het bedrijf uit Tielt-Winge wil twee windturbines bouwen, langs de Groenweg in Rillaar en langs de Kasteelweg in Tielt-Winge.

De vernietiging gebeurde op vraag van de stad Aarschot. Wijnkasteel Haksberg beschikt wel al over een stedenbouwkundige vergunning voor het project. Die wordt ook al door Aarschot aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het stadsbestuur van Aarschot stelt dat de geplande windturbines afbreuk doen aan de schoonheid van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het project zou ook ingaan tegen de wettelijke verplichting tot clustering van dergelijke grootschalige windturbines.

Eerder weigerde ook de Vlaams-Brabantse deputatie een milieuvergunning. Maar in 2013 werd die in beroep toch afgeleverd door het Vlaamse Gewest. De vernietiging betekent dat het project niet kan worden opgestart en dat Wijnkasteel Haksberg een nieuwe vergunning moet aanvragen.