Wie wint nv gezond award?

nvgezondbanner2015Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw (VIGeZ) lanceert in samenwerking met zijn partners de vierde editie van de ‘nv gezond award’. Dat is de enige wedstrijd voor kleine, middelgrote ondernemingen en lokale in Vlaanderen en Brussel die aandacht hebben voor gezondheid op de werkvloer.

Met deze verkiezing wil het VIGeZ vooral kleinere organsiaties motiveren om samen werk te maken van de gezondheid van hun werknemers. Een uitgelezen kans ook om gezondheidsinitiatieven in de kijker te zetten. De winnaars maken kans op een prijzenpakket ter waarde van 5.000 euro Zo krijgen zij onder andere gezonde en verse lunches voor hun werknemers aangeboden, dagelijks bij het bedrijf geleverd. Daarnaast mogen de winnaars ook hun gezonde bedrijfsinitiatieven voorstellen in HR-Magazine en op Kanaal Z.

Een van de vorige winnaars van de nv gezond award is JSR Micro uit Leuven. JSR Micro nv werkte in nauwe samenwerking met de Externe Preventiedienst Premed aan de ontwikkeling van een lange-termijn gezondheidsplan binnen de organisatie. Om invulling te geven aan dit beleid wordt in eerste instantie gestart met de opmaak een ‘gezondheidskompas’ voor elke werknemer. Dit gezondheidskompas meet een aantal gezondheidsparameters op regelmatige basis en vormt in feite op die manier de rode draad doorheen het beleid. Het gezondheidskompas maakt immers een regelmatige opvolging en nodige bijsturing van het gezondheidsplan mogelijk. Er wordt zeer nauwe samengewerkt met Premed wat de volgende voordelen oplevert: gezondheidskompas kan gecombineerd worden met de jaarlijkse medische onderzoeken, bestaande vertrouwensrelatie, kennis aanwezig bij Premed en mogelijkheid tot benchmark op bedrijfsniveau met data van de “werkende” bevolkingsgroep. In kader van gezonde voeding wordt samengewerkt met Menssana die wekelijks fruit levert. Door op regelmatige basis het gezondheidskompas aan te bieden aan de werknemers kunnen deelnemers hun eigen evolutie opvolgen op vlak van de gemeten gezondheidsparameters.

Bedrijven die willen meedingen naar de nv gezond award kunnen daarvoor inschrijven via deze link.