0000000000000000Frédérique-BruggemanUit een onderzoek van het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half blijkt dat meer dan een kwart van de Belgische HR-managers zegt dat thuiswerken en telewerken de afgelopen drie jaar is toegenomen. Toch is deze stijging niet aanwezig in alle bedrijven: 29 procent spreekt zelfs van een daling.

“Flexibele werktijden en thuiswerken zijn de afgelopen jaren in het bedrijfsleven uitgegroeid tot zeer populaire termen”, zegt Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux. “Dergelijke flexibele arbeidsvormen bieden ook vaak een oplossing voor werknemers die deze mogelijkheid hebben. Belangrijk is dit tijdig te bespreken met de werkgever en rekening te houden met de richtlijnen van het bedrijf. Thuiswerken blijft namelijk enkel mogelijk mits akkoord van de werkgever.”

Meer productiviteit en meer creativiteit worden door respectievelijk 55% en 44% van de Belgische HR-managers aangehaald als de mogelijke positieve gevolgen van flexibele werktijden en thuiswerken. Minder communicatie (41%) en minder de mogelijkheid om leiding te geven (36%), zijn dan weer de voornaamste negatieve gevolgen die volgens de Belgische HR-manager hiermee gepaard gaan.

“De flexibele organisatie van de werktijd en -plaats biedt voordelen aan zowel werknemer als werkgever”, zegt Bruggeman. “Dergelijke arbeidsmodellen bevorderen de balans tussen werk en privé voor de werknemer en hebben ook een positieve invloed op de prestaties en de productiviteit van het personeel. Medewerkers die tevreden zijn over hun job en de werkomstandigheden zijn doorgaans productiever en blijven langer trouw aan een bedrijf. Bedrijven versterken zo dus hun aanwervings- en retentiebeleid, alsook hun inspanning in het kader van employer branding.”