Zeventig werknemers van Swissport eisen een regularisering van hun salaris. Hun dispuut met de directie van de bagageafhandelaar in Zaventem wordt beslecht voor de arbeidsrechtbank van Brussel. De zaak wordt daar behandeld op 19 september.

De advocaten van de werknemers richten zich tot Swissport en Swissport Cleaning. De personeelsleden werden overgeheveld van Swissport Belgium naar Swissport Cleaning Belgium. Daardoor vielen ze tot 1 januari 2015 onder het paritair comité 140. Eigenlijk hadden ze moeten vallen onder het paritair comité PC 121 van 2012, zoals gevraagd door de arbeidsinspectie.

“De werknemers vielen tussen 2012 en 2015 in te lage loonschalen”, zegt raadsman Melissa Ciero. De werknemers zeggen dat ze ook maaltijdcheques en kledijreinigingspremies verloren. Volgens de advocate variëren de gederfde inkomsten volgens de anciënniteit en functie van de werknemers. Gemiddeld zou het om zo’n 10.000 euro gaan.

De directie van Swissport stelt dat ze altijd de regels heeft toegepast, in overleg met de vakbonden.