Een 32-jarige vrouw uit het Leuvense zag vier jaar geleden haar kans schoon om financieel met een propere lei te beginnen. Wel was ze niet zinnens om zelf op te draaien voor haar privéschulden. Haar baas betaalde het gelag. 

De zaakvoerder van een Leuvens houtverwerkingsbedrijf (nu in faling) had zijn werkneemster een volmacht gegeven op de bankkaart van de zaak om professionele betalingen uit te voeren. Maar de vrouw misbruikte het vertrouwen van haar baas. Zo schreef ze op kosten van de zaak 12.342,97 euro over op de rekening van een stoet deurwaarders. Volgens de gedupeerde ging het bedrog verder dan dit, en zou de vrouw naar gelang de bron tot ruim 71.000 euro ontvreemd hebben. Het Leuvense parket houdt het op in totaal 50.410,34 euro.

Probatiemaatregel

Volgens de raadsman van de dertiger is het niet bewezen dat zijn cliënte bovenop de ruim 12.000 euro ook nog eens 38.067,37 euro van het bedrijf heeft besteed aan allerlei privé-uitgaven. “Men komt hier met een lijst met betalingen met bankkaarten maar dat ging over spullen voor het kantoor en zelfs privéaankopen van de burgerlijke partij”, aldus de verdediging die een probatiemaatregel vraagt. Het parket vordert een werkstraf van 150 uur.

Curator

Van de ruim 12.000 euro zou de vrouw volgens haar advocaat 8.563,77 euro hebben terugbetaald. De curator, daarentegen, zegt dat hij sinds het faillissement van de zaak nog maar 390 euro heeft gekregen van de beklaagde.