Het bezit van softskills is minstens even belangrijk als een diploma om een job te bemachtigen. Het ontbreken ervan is zelfs vaak een reden voor het niet aanwerven van een sollicitant. Dat blijkt uit een bevraging van 530 werkgevers tijdens een onderzoek waar het Leuvense Steunpunt Werk aan meewerkte. Om jongeren daarvan bewust te maken werd een online tool uitgewerkt.

Uit de bevraging blijkt dat vooral het ontbreken of onvoldoende beheersen van softskills voor de werkgevers een reden is om iemand niet aan te werven. Aandachtspunten zijn een juiste werkhouding, flexibiliteit, mondelinge communicatie, een professionele presentatie en op tijd zijn.

Van de ondervraagde werkgevers signaleerde 24 tot 38 procent dat ze ook op de werkvloer problemen ondervonden met diezelfde softskills. Volgens een groot deel van de werkgevers bezitten jonge schoolverlaters een groot aantal van deze talenten niet of toch onvoldoende. Dat is vooral het geval met schriftelijk communiceren en voorts zelfkritiek, inzicht in sterktes en zwaktes en omgaan met conflicten.

Om jongeren bewust te maken van de problematiek werd het project app-titude ontwikkeld. Daarmee kunnen jongeren door middel van een online tool testen of zij de zes softskills bezitten die uit de bevraging van de werkgevers als problematisch naar voor kwamen.