Philippe Lacroix

Philippe Lacroix

Volgens de Manpower Barometer die vandaag verscheen, zal de Belgische arbeidsmarkt vrij zwak presteren tijdens het eerste kwartaal van 2015. Van de 751 Belgische werkgevers die de HR-specialist eind oktober heeft bevraagd, is 5% van plan om medewerkers aan te werven in de periode tot eind maart, 3% zal mensen ontslaan. 88% houdt het op een status-quo.

Na uitzuivering van de seizoenvariaties strandt de Nettotewerkstellingsprognose – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan – op een voorzichtig positief resultaat van +2. Dat is relatief stabiel (daling met 1 punt) vergeleken met vorig kwartaal, maar toch een kleine twee procentpunten beter dan het eerste kwartaal van 2014.

“Het ziet er naar uit dat de arbeidsmarkt in 2015 in een lage versnelling start”, zegt Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “De resultaten van onze enquête wijzen alvast nog niet op een versnelde groei van het aantal aanwervingen. De werkgevers creëren weinig nieuwe jobs maar velen zijn ook niet van plan om medewerkers te ontslaan. Dat verklaart de stagnatie van de Nettotewerkstellingsprognose die op zowat hetzelfde peil blijft als de vorige kwartalen. Het uitblijven van de economische groei weegt nog altijd op de tewerkstelling.”

“Het Europees economisch klimaat blijft kwakkelen”, zegt Lacroix. “Het hoeft niet te verwonderen dat de werkgevers weinig risico nemen. Sinds september vertraagt de markt van de interimarbeid. Als die trend blijft aanhouden dan kan ze de Belgische arbeidsmarkt dieper neerwaarts duwen. Temeer omdat de maatregelen die de Belgische regeringen nemen om de concurrentiekracht van de ondernemingen te versterken, hoe noodzakelijk en wenselijk ook, geen absolutie zekerheid kunnen bieden op jobcreatie.”