De raad van de provincie Vlaams-Brabant besliste om de Lindenmolen in het provinciedomein Halve Maan in Diest te restaureren. De werken aan de onveilige molen starten na het bouwverlof en worden weldra aanbesteed.

“Bij een inspectie van de Lindenmolen, aan de rand van het provinciedomein Halve Maan in Diest, werden door Monumentenwacht Vlaams-Brabant enkele problemen vastgesteld. Zo tasten grote klopkevers een belangrijke verbinding aan. Hierdoor kwam de stabiliteit in het gedrang. Hij is tijdelijk op non-actief gezet. Deze molen behoort tot ons beschermd erfgoed en verdient dus de nodige zorg”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

“Na enkele tijdelijke ingrepen hebben we besloten om de molen te laten restaureren”, stelt Ann Schevenels, gedeputeerde voor gebouwen. ‘Hierbij zullen de noodzakelijke aanpassingen gebeuren zodat de molen weer veilig kan draaien. Verder worden nog werken uitgevoerd voor een goede instandhouding. We sluiten de zone rond de molen af met een ondoordringbare haag om de overlast van ongewenste bezoekers te vermijden.”

Kosten

De werken worden weldra aanbesteed. Tegen eind mei zal de molenbouwer bekend zijn. De restauratie start in principe onmiddellijk na het bouwverlof. De raming van de kosten bedraagt 127.000 euro.

Tijdens de restauratiewerken kan de molen wel nog tijdens de Vlaamse Molendag en de Open Monumentendag bezocht worden. “De Lindenmolen werd oorspronkelijk gebouwd in 1747 in Schaffen. Na een tussenstop in Assent werd hij verplaatst naar de rand van het provinciedomein Halve Maan in Diest”, zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor provinciedomeinen. “Hij draait er elke eerste en derde zondag van de maand.”