Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) legt de werken aan de tweede Kruineikebrug in Tildonk (Haacht) stil omdat de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het kader van een beroepsprocedure de vergunning voor de werken schorste. W&Z wil met de werken de ontsluiting van de aanpalende bedrijvenzone Hambos langs het kanaal verbeteren.

In afwachting van een beslissing ten gronde wordt de werf ontruimd en afgesloten. De nieuwe brug is bedoeld om de dorpskernen van Haacht en deelgemeente Tildonk te vrijwaren van zwaar doorgaand verkeerd van en naar de bedrijvenzone Hambos.

Daarmee wil W&Z de bedrijvenzone verkeersveiliger maken en de ontwikkeling bevorderen. In het in 2000 opgemaakte Strategisch Beleidsplan voor het kanaal Leuven-Dijle staat de zone aangestipt als prioritair voor het stimuleren van scheepvaarttrafiek op deze waterweg.

De eerste twee fasen van het plan werden al uitgevoerd. Het betreft de heraanleg van de Vaartdijk en de Klein Terbankstraat en van de wegen rond de bestaande brug. Met de bouwwerken aan de nieuwe brug werd vorig jaar gestart.

W&Z hoopt de werken snel te kunnen heropstarten. “De plannen zijn het resultaat van jaren vooronderzoek en overleg. Ze komen de lokale economie ten goede en houden de woonkernen in de omgeving leefbaar”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van W&Z.