tienenVanaf februari schuiven de werken aan de Tiense Vesten op naar de
Aarschotsepoort. Daarom organiseren het Agentschap Wegen en Verkeer en de
stad Tienen op 25 januari samen met de nutsmaatschappijen en het
studiebureau een infoavond voor de handelaars en de inwoners van Tienen.
Het infomoment vindt plaats op maandag 25 januari 2016 tussen 17 en 20 uur in
het Sociaal Huis aan de Kabbeekvest 110 in Tienen. Tijdens het infomoment geven de
projectverantwoordelijken en -ingenieurs van de verschillende partners aan de
hand van de plannen en een presentatie meer uitleg over de geplande werken
rond de Aarschotsepoort. Daarnaast kunnen de bezoekers hun vragen stellen aan
de projectverantwoordelijken. De bereikbaarheidsadviseur geeft een specifieke
toelichting aan de handelaars in de zone rond de Aarschotsepoort.
Momenteel werkt de aannemer verder aan de binnenring van de Kabbeekvest en
Albertvest. Die werken belanden in hun eindfase waarop de werken in de loop
van februari verschuiven naar de Aarschotsepoort. Wegen en Verkeer voert
daar, mits een aantal kleine verschillen, ongeveer dezelfde werken uit als die
aan de Diestsepoort. Deze nieuwe fase brengt grondige wijzigingen in de
bereikbaarheid en de verkeersafwikkeling rond de Aarschotsepoort met zich
mee.