Werken in privésector wordt steeds veiliger

bouw1

Het aantal arbeidsongevallen in de privésector is in 2014 met 5,7 procent gedaald. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO). Voor het vierde jaar op rij gaat het cijfer in dalende lijn. Ongevallen met tragische afloop blijven zich vooral voordoen in het verkeer en op bouwwerven.

Er zijn alleen nationale cijfers beschikbaar. In het totaal werden vorig jaar in de privésector in België 141.865 arbeidsongevallen geregistreerd. Het gaat zowel om incidenten op de arbeidsplaats zelf als op de weg naar en van het werk. Bij de daling in vergelijking met 2013 werd uiteraard rekening gehouden met de tewerkstelling, die relatief stabiel bleef (+ 0,4 procent).

Op de werkvloer gebeurden 121.195 ongevallen, een daling met 4,4 procent. Op de weg waren dat er 20.670, een terugloop met 13,1 procent. De daling van het aantal ongevallen naar en van het werk is het gevolg van de zachte wintermaanden, met opvallend minder verkeersongevallen.

In 2014 kenden 59 arbeidsongevallen een dodelijke afloop. Dat zijn er dertien minder dan in 2013. Een derde van die dodelijke ongevallen gebeurde op de openbare weg. Het ging meestal om verkeersongevallen. Valpartijen vanop hoogte vormden de tweede doodsoorzaak. Tussen 2008 en 2014 daalde het aantal dodelijke ongevallen van 103 naar 59.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken is de daling van het aantal arbeidsongevallen te danken aan de goede preventiemaatregelen en andere initiatieven die bedrijven en overheidsdiensten nemen.

Het Fonds voor arbeidsongevallen spoort sinds 2009 elk jaar de tweehonderd bedrijven op waarin het risico het sterkst afwijkt van het gemiddelde van de ondernemingen met dezelfde activiteiten. In ruil voor een forfaitaire bijdrage kunnen die ondernemingen de expertise van de preventiediensten van hun verzekeringsinstelling inwinnen voor een betere veiligheid. Het fonds informeert voorts 1.300 bedrijven die zonder aantoonbare verzwaarde risico’s toch een delicate ongevallenstatistiek hebben.