Werken herinrichting Herseltsesteenweg gestart

20160127_FASE_n19_herseltsesteenweg_aarschotIn opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer  zijn de voorbereidende werken gestart voor de herinrichting van de Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot. Tot het bouwverlof in juli voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit. In augustus beginnen de rioleringswerken.
Met de herinrichting en de focus op vrijliggende fietspaden wil Wegen en Verkeer de Herseltsesteenweg (N19) veiliger maken en de zachte weggebruikers beter beschermen. Er zijn nu geen oversteekplaatsen,  fietsinfrastructuur, stoepen, groenstructuur en verlichting om van de
Herseltsesteenweg een hedendaagse weg te maken.
In fase 1, tussen de Heilaakstraat en de Ter Heidelaan (R25) staat de  aansluiting met het eerder heringerichte deel ter hoogte van het Damiaaninstituut centraal. De uitvoering van deze werken is voorzien tussen juni 2016 en de zomer van 2017.

Tot het bouwverlof kan het doorgaand verkeer een omleiding volgen via de Ter  Heidelaan (R25). Bestemmingsverkeer blijft wel mogelijk, alsook het bereiken van de handelaars. De handelszaken langs de Herseltsesteenweg (N19) blijven in de komende maanden bereikbaar via het centrum of de Terheidelaan (R25). Via borden langs de weg zal worden aangegeven langs welke zijde van de
werfzone de handelaars bereikbaar zijn.
Naar aanleiding van de start van de werken organiseerden Wegen en Verkeer  samen met Riopact, stad Aarschot, het studiebureau en de aannemer een infomoment voor de omwonenden en de handelaars van fase 1.