Langs de Hector Henneaulaan in Zaventem is gestart met de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden. Het verkeer vanuit de bedrijvenzone Keiberg in Zaventem zal daardoor niet meer in de richting van de Brusselse Ring kunnen rijden. Die situatie duurt tot de kerstvakantie en zal veel verkeershinder met zich meebrengen.

De werken aan de Hector Henneaulaan gaan een half jaar duren. In een eerste fase wordt het kruispunt met de Excelsiorlaan en de Belgicastraat onder handen genomen. Daar verdwijnt een afslagstrook en de verkeerslichten worden verplaatst. Tot de kerstvakantie geldt er eenrichtingsverkeer en mag het verkeer er niet in de richting van de Ring rijden.

Nadien verplaatsen de werken zich naar de andere kant van de Hector Henneaulaan in de richting van Diegem (Machelen). Tijdens de paasvakantie komt de asfaltverharding aan de beurt. Er wordt nog bekeken of die asfalteringswerken s’ nachts dan wel tijdens het weekend uitgevoerd worden om de overlast tot een minimum te beperken.

Tegen medio april 2018 moeten de werken voltooid zijn.