De complexe renovatiewerken aan de vier Reyerstunnels richting Meiser en Montgomery in Brussel lopen serieuze vertraging op. De start was gepland voor begin augustus, maar de aflevering van de bouwvergunning liet op zich wachten. De nieuwe timing is start in oktober en finish op het einde van 2018.

De Reyerstunnels richting Meiser en Montgomery zijn vaste toegangspoorten naar de hoofdstad voor het pendelend verkeer vanuit Leuven. In de bouwvergunning die Brussel Mobiliteit had aangevraagd voor de renovatiewerken aan de tunnels van het Reyerscomplex werd een vermindering naar één rijstrook voor drie van de vier tunnels gepland.

De overlegcommissie drong aan op een vermindering naar één rijstrook in alle vier tunnels. Die vraag werd ook opgenomen in de bouwvergunning. Omdat  die vergunning eerst midden juli afgeleverd werd, moest de gekozen aannemer een nieuw bestek opmaken met daarin een vermindering naar één rijstrook in vier tunnels en niet in drie zoals oorspronkelijk gepland.

De voorbereiding van de werken start in oktober. Het einde van de renovatie is gepland voor eind 2018. Er volgt nog een communicatiecampagne die de gebruikers van de zone tijdig moet informeren.