Het schepencollege van Wemmel heeft woensdag beslist om een bezwaarschrift met veertien punten in te dienen in het openbaar onderzoek naar de milieuvergunningsaanvraag voor de bouw van het Eurostadion. Het bedrijf Ghelamco wil dat megaproject uitvoeren op parking C in buurgemeente Grimbergen.

Het openbaar onderzoek loopt tot 14 januari. Wemmel beraadt zich ook nog over een advies over de stedenbouwkundige aanvraag. Daarvoor heeft de gemeente nog tot 20 januari de tijd.

De bezwaren van Wemmel hebben vooral betrekking op de behandeling van het hemelwater dat Ghelamco op het terrein opvangt. Wemmel vreest dat de projectontwikkelaar voor te weinig buffercapaciteit heeft gezorgd voor het water dat niet herbruikt wordt.

“Omdat de dorpskom van Wemmel lager ligt dan parking C vrezen we dat het grondwater in de lager gelegen gebieden zal stijgen. Dat zal een toename van wateroverlast voor de inwoners veroorzaken”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste.

“Voorts vinden we dat de gebruikte modellen voor de beheersing van de mobiliteit zwaar onderschat zijn en dat de overlast veel groter zal zijn dan Ghelamoco laat uitschijnen. We vrezen ook dat het project meer lucht- en lichtvervuiling zal genereren.”

“In ons bezwaarschrift klagen we verschillen aan tussen plannen in de milieu- en bouwvergunningsaanvraag. Zo is in de eerste een stalling voor 5.000 fietsen gepland. In de tweede op dezelfde locatie plaats is sprake van vrachtwagens van buitenlandse tv-stations.”