De wekelijke rustdag hoeft niet noodzakelijk op zondag te vallen. Deze opvallende uitspraak kwam donderdag van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Toch betekent dat niet dat de traditionele zondagsrust op de helling komt te staan. Want het Belgische arbeidsrecht primeert nog altijd.

Volgens het Hof van Justitie hoeft de wekelijkse rusttijd van werknemers niet noodzakelijk worden toegekend op de dag die volgt op zes opeenvolgende werkdagen. “De wekelijkse rusttijd kan op om het even welke dag binnen elk tijdvak van zeven dagen worden toegekend.”

Aanleiding voor de uitspraak is een rechtszaak in Portugal. Een Portugese werknemer stelde dat zijn werkgever hem niet de verplichte rustdagen had toegekend en eiste een schadevergoeding. Volgens de uitspraak zou een werknemer in theorie zijn rustdag aan het begin van een periode kunnen nemen, twaalf dagen achtereenvolgens werken en dan zijn rustdag voor de tweede periode van zes dagen kunnen nemen.

Strenger

Betekent dit dat een werkgever voortaan kan beslissen dat zijn personeel op zondag moet komen werken? Volgens Piet Van den Bergh van de studiedienst van het ACV en zijn collega van het ABVV Hilde Duroi blijft het veel strengere Belgische arbeidsrecht van toepassing. “Het gaat om Europese minimale richtlijnen. Europese staten mogen altijd strenger zijn.”

Het Belgische arbeidsrecht legt aan werknemers een verbod op om op zondag te werken. Op het algemene principe van de zondagsrust zijn zoals bekend heel wat uitzonderingen. In de lijst van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden 26 sectoren met naam genoemd. Daartoe behoren de grote winkelketens die op zondag open zijn.