Bij het openbare onderzoek naar de aanvraag van Ghelamco voor een omgevingsvergunning voor de bouw van het Eurostadion in Grimbergen is bij de Vlaams-Brabantse gemeente nog maar een twintigtal bezwaarschriften ingediend. Het onderzoek dat goed twee weken geleden begon, loopt tot 10 november.

Het schepencollege van Grimbergen geeft op 20 november een advies aan de Vlaamse regering. De bevoegde Vlaamse administratie buigt zich twee weken later over de kwestie. Het gemeentebestuur van Grimbergen wil zich om begrijpelijke redenen van procedures niet uitspreken over de inhoud van de aanvraag.

Bij de aanvraag voor een bouw- en milieuvergunning die projectontwikkelaar Ghelamco een jaar geleden indiende, liepen er respectievelijk 662 en 427 bezwaarschriften binnen. Grimbergen gaf toen in beide gevallen een negatief advies.

Bouwheer Ghelamco trok enkele maanden geleden de bouw- en milieuvergunningsaanvraag voor het project in en verving die door een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning. Bestuurder Philip Neyt van Ghelamco zegt dat er maximaal rekening werd gehouden met de bezwaren die eerder tijdens de openbare onderzoeken werden geuit.

Zo zal het Eurostadion tien procent kleiner worden gebouwd dan gepland. Op vlak van mobiliteit werden de afspraken met de Vlaamse regering op financieel vlak gefinaliseerd.