Ruimte Vlaanderen, de Vlaamse administratie bevoegd voor ruimtelijk beleid, geeft een ongunstig advies voor de bouw van het Eurostadion in Grimbergen. De administratie wijst op het onopgeloste probleem van de buurtweg en stelt dat onvoldoende tegemoet is gekomen aan de opmerkingen rond de mobiliteit. Het ongunstig advies is bindend voor de gemeente Grimbergen die moet oordelen over de bouwvergunning. “Ruimte Vlaanderen kon geen andere beslissing nemen”, zegt Philip Neyt van projectontwikkelaar Ghelamco.

De gemeente Grimbergen had Ruimte Vlaanderen gevraagd een advies te geven over de bouwvergunning voor een voetbalstadion op parking C van de Heizel. De administratie herneemt de argumentatie uit een eerder, eveneens ongunstig advies over de milieuvergunning.

De veelbesproken buurtweg blijft een belangrijke struikelsteen. “Er kan geen wettige bouwvergunning afgeleverd worden zolang dat probleem niet opgelost is. Tot dan is er een conflict met de wetgeving en kan er geen stedenbouwkundige vergunning afgeleverd worden.

“Wij zijn er ons ten zeerste van bewust dat zolang die buurtweg niet afgeschaft is wij onmogelijk vergunningen kunnen krijgen voor dit project”, stelt Philip Neyt. We wachten op een beslissing van de Vlaams-Brabantse deputatie over het voorstel dat de gemeenteraad van Grimbergen deed om die buurtweg af te schaffen.”

De kritiek op de mobiliteit wuift Ghelamco weg. “We investeren zelf in een betere mobiliteit.”