Toerisme Vlaams-Brabant, Kanaaltochten Brabant en de kanaalgemeenten Vilvoorde, Zemst, Grimbergen, Meise, Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos geven nieuwe impulsen aan het vaar- en fietstoerisme in de Noordrand. Een van de nieuwe producten is watertrappen langs kanaal- en fietsroutes.

Met watertrappen kan de toerist de gemeenten van de Groene Gordel ten noorden van Brussel verkennen door een combinatie van fiets en boot. “Onder leiding van Toerisme Vlaams-Brabant werkten Kanaaltochten Brabant en de betrokken gemeenten verschillende fietsroutes en arrangementen uit”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme. “Talrijke toeristische attracties en horecabedrijven langs deze routes bieden waardebonnen, kortingen en verfrissingen aan als extra stimulans.”

Met het project watertrappen wordt de combinatie van fietsen met varen als een extra toeristisch-recreatieve troef voor de streek uitgespeeld. De fietsroutes zijn geënt op het systeem van de knooppunten op het ingeburgerde fietsroutenetwerk. Het Zennekanaal, de Zenne en zijriviertjes als de Maalbeek in Grimbergen fungeren als hoofdassen van het fietsen in deze regio.

“Kanaaltochten Brabant speelt hierop in door het transport van de fiets op de boot in de Groene Gordel gratis te maken. De organisatie wil de volgende jaren het aanbod van toeristische boottochten op het kanaal ten noorden van Brussel systematisch verhogen”, zegt Tom Dehaene, voorzitter van Kanaaltochten Brabant.

Het nieuwe aanbod werd in een flyer gegoten met daarin fietssuggestieroutes, info over de boottochten en kortingsbonnen. Deze flyer kan u downloaden via www.toerismevlaamsbrabant.be/water.