De provincie Vlaams-Brabant heeft een onderzoek gevoerd naar het nut van een warmtenet op het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven in Aarschot. De uitbouw van een warmtenet kan rendabel kan zijn voor de bedrijvenzone.

Het onderzoek gebeurde in samenwerking met het studiebureau Vito, dat de provincie begeleidde. “De plannen voor de modernisering van het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven zijn goedgekeurd. Vervolgens zijn we nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor duurzame energie, waar we sterk op inzetten”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening.

“Uit de screening blijkt dat de uitbouw van een warmtenet interessant en rendabel kan zijn voor het bedrijventerrein. Er zijn zelfs twee mogelijke bronnen van restwarmte geïdentificeerd: de waterzuiveringsinstallatie en een grootschalige houthandelaar.”

“Restwarmte uit de waterzuiveringsinstallatie is zeer interessant om de geplande kleine uitbreiding van de bedrijvenzone van warmte te voorzien. De recuperatie van biomassa uit houtafval zou een groot deel van het bestaande terrein kunnen verwarmen.”

“Wij hebben als provincie deze eerste belangrijke stap gedaan. Nu is het aan de markt om verder de financiële en praktische haalbaarheid te onderzoeken en daarna te zorgen voor de realisatie en de uitbating van het verhoopte warmtenet.”