Elk Zijn Huis plant een sociaal woonproject in Melsbroek, deelgemeente van Steenokkerzeel. Voor Den Achtergael wil de huisvestingsmaatschappij 45 sociale woningen en dertien appartementen bouwen.

Het woonproject Den Achtergael aan de Lijsterlaan botst op weerstand van de buurtbewoners. Zij maakten hun protest kenbaar met pamfletten en zwarte vlaggen aan de naburige woningen.

Inmiddels werd het openbare onderzoek afgerond. Er werden 500 bezwaarschriften ingediend. Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel wil nog voor het einde van dit jaar alle bezwaren onderzoeken. Nadien beslist de gemeente of het woonproject een bouwvergunning krijgt.

Eerder gaven de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en de milieuadviesraad van Steenokkerzeel een negatief advies voor Den Achtergael.