persgroepkobbegemVoor ondernemingen met meer dan tweehonderd parkeerplaatsen wordt een milieuvergunning voortaan gekoppeld aan een verplicht bedrijfsvervoerplan. De provincie Vlaams-Brabant zorgt met die maatregel voor een primeur in Vlaanderen. De Persgroep in Kobbegem is het eerste slachtoffer. Maar wel een vreemd gekozen slachtoffer: de mediagroep verhuist naar Antwerpen.

De provincie Vlaams-Brabant verleent tot 2029 een milieuvergunning  aan De Persgroep Publishing in de deelgemeente van Asse. Het mediabedrijf neemt al een aantal maatregelen die het autogebruik van en naar de site in Kobbegem verminderen. “Maar dat is niet voldoende”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid.

De provincie Vlaams-Brabant legt extra mobiliteitsaccenten op. Voortaan zullen alle ondernemingen met meer dan tweehonderd parkeerplaatsen die een milieuvergunning aanvragen een bedrijfsvervoerplan moeten opstellen. “Het mediabedrijf moet extra inspanningen leveren om de mobiliteitsdruk op de omgeving te doen dalen. Daarom leggen wij als extra voorwaarde op om een bedrijfsvervoerplan op te maken.”

Een tijd geleden maakte De Persgroep intern bekend dat het binnen drie jaar naar Antwerpen verhuist. De mediagroep volgt daarmee de grote concurrent: het Mediahuis maakte eerder dezelfde beweging van het naburige Groot-Bijgaarden naar Antwerpen.

Een bedrijfsvervoerplan bestaat uit de studie, de uitvoering en de opvolging van maatregelen om de verplaatsingen van bedrijfsactiviteiten duurzaam te beheren. De bedoeling is de mobiliteit te verbeteren en de geluidshinder en de vervuiling voor de omgeving te verminderen. Concreet wordt een reeks acties genomen om rationeel autogebruik aan te moedigen en milieuvriendelijke vervoermiddelen te stimuleren.