De Milieuadviesraad van de gemeente Hoegaarden stelt zich ernstige vragen bij de uitbreidingsplannen van AB InBev in Hoegaarden. Door de hoeveelheid en de aard van de bezwaren formuleerde de raad zelfs een negatief advies over de plannen.

Als het van de Milieuadviesraad in Hoegaarden afhangt, dan worden de huidige uitbreidingsplannen van de bottelarij en de transportzone in Altenaken niet uitgevoerd. Die plannen zouden zorgen voor een capaciteitsverhoging tot 1,5 miljoen hectoliter. “Maar ze brengen geen extra tewerkstelling met zich mee”, aldus de Milieuadviesraad. “Aan de uitbreiding zijn enkel  nadelen verbonden voor de gemeente.”

Impact op mens en milieu 

Volgens de raad zouden er per dag achttien extra transportbeweging per dag volgen en een stijging van het energieverbruik met 32%.  “Het grondwaterverbruik zou met 50.000 kubieke meter toenemen. En dan spreken we nog niet over de geluidsoverlast en de slijtage van de weg. In de plannen zien we ook te weinig nieuws rond hernieuwbare energie. Dan denken we bijvoorbeeld aan elektrische vrachtwagens en de duurzame reorganisatie van het transport”, luidt het.

Geen bindend karakter

De standpunten van de Milieuadviesraad zijn wettelijk niet bindend voor de beleidsmakers.