De provincie Vlaams-Brabant geeft een vergunning aan Mater Dei voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum in Heikruis, deelgemeente van Pepingen in het Pajottenland. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Het nieuwe woonzorgcentrum is gelegen in een daartoe bestemde zone op het gewestplan. De provincie legt als voorwaarde op dat de belangrijkste historische en dorpsbepalende gebouwen behouden moeten blijven.

Buurtbewoners dienden bij de provincie beroep aan tegen de bouwvergunning die de gemeente Pepingen op 13 april afleverde aan Mater Dei. De provincie besliste om toch de vergunning te verlenen.

“Met onze beslissing kiezen we voor het behoud van een gemeenschapsvoorziening”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Stedenbouwkundige Vergunningen en Erfgoed. “De nieuwbouw is nodig omdat de nieuwe regelgeving grotere kamers oplegt. Maar we willen ook het erfgoed bewaren.”

Het nieuwe woonzorgcentrum bestaat uit vier gebouwen rond een binnentuin. Rond de historische gebouwen en de nieuwbouw wordt een groene zone aangelegd.