Voka wil snelle opmaak van Vliegwet

vliegtuigVoka dringt aan op een snelle opmaak van een stabiel en coherent juridisch kader, een zogenaamde  ‘Vliegwet’ om de economische ontwikkeling te bestendigen en te ontwikkelen. Een regelgevend kader voor vliegroutes en baangebruik is volgens Voka absoluut noodzakelijk om investeringen en jobcreatie in de tweede grootste economische pool van het land op peil te houden.

De beslissing van minister Galant om de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ te schrappen, toont volgens Voka aan dat een Vliegwet absoluut noodzakelijk is. De schrapping is het gevolg van een kort geding dat aangespannen werd door de actiegroep ‘Leuven Rechtdoor’. Ondertussen heeft een groep bewoners van de Oostrand ook een kort geding aangespannen. Volgens Voka dreigen alle vliegroutes onmogelijk te worden door een gebrek aan globale aanpak.

“Het economisch belang van Brussels Airport mag niet onderschat worden”, zegt Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Na de haven van Antwerpen is Brussels Airport de tweede grootste economische pool van ons land. Bovendien heeft de luchthaven een potentieel van tienduizend bijkomende jobs in de komende tien jaar, indien ze de kans krijgt om aan hetzelfde ritme te groeien als de omliggende luchthavens in onze buurlanden. Maar de blijvende rechtsonzekerheid en het gebrek aan coherentie tussen de verschillende beleidsniveau’s hypothekeren de verdere ontwikkeling van de luchthaven en schrikt potentiële investeerders af. Willen we de toegevoegde waarde voor onze economie echt naar het buitenland laten verdwijnen?”

Voka vraagt een stabiel wetgevend kader voor de luchthaven. Preferentieel baangebruik, windnormen en de procedure voor eventuele routewijzigingen moeten juridisch verankerd worden. Dat staat al in het federaal regeerakkoord maar het dossier moet meer vaart krijgen.De Vliegwet is federale materie maar moet ook gesteund worden door het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, vindt Voka. Het is cruciaal dat de uitvoering van de luchtvaartregulering en flankerende maatregelen in het hele land en voor alle beleidsniveaus op een coherente wijze toegepast worden. “Zowel in het Brusselse als in het Vlaamse regeerakkoord wordt het belang van de luchthaven benadrukt”, zegt Paul Hegge, algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde. “Het wordt tijd dat we dit nu samen tot uitvoering brengen, eventueel in een intergewestelijk samenwerkingsakkoord.”