Voka wil beweging in dossiers

OLLIVIERTijdens de Zomer Fladderie, het jaarlijkse zomerevent van Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde, vroeg voorzitter Erwin Ollivier voor een snelle uitvoering van projecten die al jaren aanslepen. “De regio krijgt minder middelen van de overheden dan andere Vlaamse regio’s en dat uit zich in dossiers als het station van Vilvoorde, dat er erbarmelijk bij ligt, of het gebrek aan vooruitgang in dossiers als Uplace, waar andere projecten in de Brussel wél vooruitgang boeken”, zegt hij.

De dubbele houding met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwam ook naar voor. “Enerzijds wil het Gewest wel projecten realiseren zoals het nationaal voetbalstadion in Grimbergen, de nieuwe gevangenis in Haren of het postsorteercentrum in Neder-over-Heembeek. Allemaal projecten vlak aan de rand met Vlaanderen en waarvoor ontsluiting via Vlaanderen en de Brusselse ring noodzakelijk is. Anderzijds kant het Gewest zich tegen de plannen voor de Brusselse ring om het verkeer er vlotter te laten verlopen.” Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde roept dan ook op om constructief samen te werken rond de verschillende dossiers om in deze metropolitane regio samen vooruitgang te boeken.

Ook wat de luchthaven betreft, is samenwerking noodzakelijk. “Het NIMBY-syndroom van de verschillende actiegroepen is over de grenzen van woonplaats, regio of taal geëvolueerd naar een NIOBY-syndroom; not in our backyard”, zegt Ollivier. “Met als trieste uitschieter de vraag om de luchthaven, een van de belangrijkste economische motoren van heel het land, te verplaatsen.”

Daarom roept de VOKA-voorzitter alle omringende gemeenten en stakeholders op om de lusten en de lasten evenredig te verdelen.