Voka vindt mobiliteitsconvenant Uplace hefboom voor hele regio

UplaceVoka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde is tevreden met de beslissing van de Vlaamse regering om de voorziene mobiliteitsingrepen in het dossier Uplace, de zogenaamde flankerende maatregelen, te bevestigen. Dankzij deze maatregelen kan het hele reconversiegebied Vilvoorde-Machelen volgens Voka rekenen op betere mobiliteit.

“Los van welke ontwikkeling er komt in deze zone, is een verbeterde toegankelijkheid via de weg, het spoor en het openbaar vervoer noodzakelijk. Sommige partijen willen ons doen geloven dat de Vlaamse overheid zeventig miljoen euro investeert in Uplace, maar dat klopt echt niet”, zegt Paul Hegge, algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde. “Deze maatregelen zijn noodzakelijk voor elke mogelijke ontwikkeling in het reconversiegebied. Of hebben woningen, kantoren, bedrijven of een ziekenhuis dan geen nood aan vlotte bereikbaarheid?”

Duurzame ontwikkeling

Het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen is volgens Voka al een prioriteit van de Vlaamse Overheid sinds het in 2004 in het START-programma (STrategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling in de luchthavenregio) werd opgenomen. “De tramlijn van Brabantnet en het nieuwe treinstation van Machelen zijn dus dossiers die al jaren lopen. Het verkeersknooppunt van de Brusselse ring met de Woluwelaan ligt er zelfs al veertig jaar ongebruikt bij. Deze plannen zijn er niet gekomen voor één project maar voor de hele reconversiezone.”
Volgens Voka engageert de Vlaamse Overheid zich met deze beslissing nogmaals om te investeren in mobiliteit via trams, treinen en nieuwe, veilige fietspaden. Samen met verbeterde weginfrastructuur zoals het ‘nieuwe’ knooppunt van de Woluwelaan met de Brusselse ring en in de nabije toekomst ook de Brusselse ring zelf, zijn dit volgens Voka noodzakelijke voorwaarden om het reconversiegebied op een duurzame manier toegankelijk te maken en investeringen aan te trekken in deze interessante regio.