Paul HeggePaul Hegge, algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde. Voka Halle-Vilvoorde, vind het niet verantwoord dat de luchthaven vandaag een hele onbereikbaar was door een actie van misnoegde taxichauffeurs.

Taxichauffeurs voerden actie tegen Uber en blokkeerden delen van de Brusselse ring. Door de A201 een tijd te blokkeren, was er geen verkeer naar de nationale luchthaven meer mogelijk.

“Door een wilde actie van misnoegde taxichauffeurs wordt de luchthaven van Zaventem, de tweede grootste economische pool van ons land, voor een tweede keer geblokkeerd in enkele weken tijd. Deze blokkade is ongehoord”,zegt Paul Hegge. “Of het nu door een ongeval of bewuste sabotage is, het blokkeren van de weg maakt duidelijk dat een tweede toegangsweg naar de luchthaven noodzakelijk is. Als die tweede ontsluitingsweg naar de luchthaven er niet komt, moet de overheid de nultolerantie instellen voor blokkades die zo onverantwoord zijn.”

Hegge zegt dat Voka begrip heeft voor bepaalde frustraties voorstander is van een level playing field, waarbij iedereen in een open economie met dezelfde regels kan werken. “Maar met deze actie geven taxi’s alleen maar meer publiciteit aan Uber”, zegt hij. “We vragen een kordaat optreden van de overheid of een alternatieve toegangsweg om zulke sabotages onmogelijk te maken.”