Voka verwacht grote groei van nieuwbouw in Halle-Vilvoorde

bouw1De werkloosheidsgraad in het arrondissement Halle-Vilvoorde daalde ten opzichte van vorig jaar met bijna een half procent. Dat lijkt weinig, maar de trend houdt aan. “Dat betekent dat we van een structureel herstel van de arbeidsmarkt kunnen spreken”, zegt Bart Moens, expert arbeidsmarkt. Voka Halle-Vilvoorde verwacht dat vooral de bouw, de handel en de passagiersluchtvaart de komende maanden nog zullen aantrekken.

In het arrondissement Halle-Vilvoorde daalde het aantal werklozen van 18.500 in oktober tot 18.000 in november. Volgens de voorspellingen van Voka zal dat aantal blijven dalen tot het eind van deze maand. In het begin van 2016 wordt weer een lichte stijging verwacht. Maar vanaf maart moet het cijfer volgens de prognoses weer omlaag tot minder dan 17.500. De vrouwelijke beroepsbevolking, die dit jaar minder aan de slag was dan in 2014, zou dan een inhaalmanoeuvre maken tot op het niveau van de mannen.

De drie sectoren die de economie in het arrondissement de komende maanden aanzwengelen, zijn volgens Voka de bouwsector, de handel en de passagiersluchtvaart. Vooral in de nieuwbouw wordt de volgende maanden een grote groei verwacht. Een jaar geleden waren de vooruitzichten voor de bouwsector nog negatief, nu houdt de groei al enkele maanden aan.

Ook de luchtvaartsector doet het goed. De tweede grootste economische motor van het land, de nationale luchthaven van Zaventem, liet de voorbije maanden opvallende groeicijfers optekenen. Voor vrachtvluchten maar vooral voor het passagiersverkeer. “Die trend lijkt ook de volgende maanden aan te houden. Dat toont aan dat de regio nog steeds interessant is om te ondernemen en te werken”, stelt Paul Hegge, directeur van Voka Halle-Vilvoorde.