Voka tevreden met bundeling START en VSGB

PETER VEN BIESBROECKDe beslissing van de Vlaamse regering om de verschillende trajecten en actieplannen die opgevolgd worden binnen het kader van het Strategisch Actieplan voor de reconversie en tewerkstelling van de Luchthavenregio (START) en het flankerend beleid GRUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) te bundelen onder één overkoepelende naam en methodiek, wordt enthousiast onthaald bij Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

“Het START-programma werd door de Vlaamse regering in december 2004 gelanceerd om de mobiliteit te verbeteren, bedrijventerreinen te ontwikkelen en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen”, zegt algemeen directeur Peter Van Biesbroeck. van Voka Vlaams-Brabant. “Meer dan tien jaar later werden sommige projecten al gerealiseerd, zoals extra buslijnen van en naar de luchthaven, een betere samenwerking tussen Actiris en de VDAB en de noordelijke ontsluiting van Brucargo, de vrachtzone van de luchthaven. Maar andere projecten, zoals de herinrichting van de Brusselse ring of de tramlijnen van het Brabantnet blijven aanslepen. Een stabiel juridisch kader voor de luchthaven ontbreekt zelfs nog volledig.”

Voka – Kamer van Koophandel is daarom tevreden dat de projecten uit het START-programma nu gekoppeld worden aan de ruimtelijke plannen van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). “De bundeling van trajecten die zo nauw verbonden zijn met elkaar, komt hopelijk een snellere uitwerking en een krachtiger beleid binnen een duidelijk kader ten goede”, zegt Van Biesbroeck. “Deze beslissing kan een nieuwe impuls betekenen voor plannen die al lang stof liggen te vergaren maar die broodnodig zijn in de regio.”