Voka biedt parlementsleden al 25 jaar de kans om te proeven van het bedrijfsleven. Gedurende een of twee dagen ontdekken ze de Vlaamse en Brusselse bedrijven van binnenuit. Zeventien Vlaams-Brabantse en Brusselse politici lopen dit jaar stage, ook over de gewestgrenzen heen.

Voka grijpt het zomerreces van de parlementen aan om ondernemers en politici dichter bij elkaar te brengen. “De dossiers die in de parlementen besproken worden, hebben ook een grote impact op onze bedrijven. We zijn blij dat de politici de oversteek maken om te zien wat hun invloed is op het bedrijfsleven”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

In nogal wat politieke dossiers heeft de beleidsvoering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest invloed op het Vlaamse bedrijfsleven en vice versa. Van de zeventien Vlaams-Brabantse en Brusselse politici maken er sommigen de oversteek naar bedrijven juist op of over de gewestgrens.

“Het is hoopgevend om te zien dat politici stage lopen bij bedrijven die niet in hun kieskring liggen, maar wel binnen de invloedsfeer van hun parlement. Als werkgeversorganisatie die de verwevenheid tussen Vlaams-Brabant en Brussel wil uitspelen als een troef biedt het perspectief om te zien dat het metropolitane gedachtegoed ook aanwezig is bij onze beleidsmakers”, stelt Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan.

De lijst van Vlaams-Brabantse en Brusselse politici die dit jaar stage lopen: Els Ampe (Hotel Le Plaza), Karin Brouwers (Deloitte), Paul Delva (Decathlon), Liesbeth Dhaene (Mensura), Hannelore Goeman (UZ Brussel), Brigitte Grouwels (Brussels Airlines), Lieve Maes (Air Cargo Belgium), Katia Segers (Medialaan), Katrien Partyka (Kim’s Chocolates), Joris Poschet (Krinkels), Cieltje Van Achter (G4S), Luk Van Biesen (Viessman), Jef Van Damme (DHL Aviation), Johan F. Van den Driessche (UPS), Peter Van Rompouy (Colruyt Group), Karl Vanlouwe (Abattoir) en Khadija Zamouri (Armonea).