De reconversieplannen van de gemeente Zaventem voor het bedrijventerrein Keiberg kunnen op de goedkeuring rekenen van ondernemersorganisatie Voka Vlaams-Brabant. “We zijn zeer tevreden dat bedrijvigheid een plaats behoudt in onze provincie en dat men niet kiest voor woningbouw of retail. Er zijn nog maar weinig beschikbare bedrijventerreinen in onze provincie, dus we steunen het plan om hier logistiek gebonden industrie uit te bouwen”, zegt algemeen directeur Peter Van Biesbroeck.

De gemeente Zaventem wil de leegstand op het bedrijventerrein Keiberg tegengaan en maakt daarvoor een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op. De gemeente ziet vooral een toekomst voor logistieke functies. Dat krijgt de steun van Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

“Er is nood aan bedrijventerreinen in onze provincie. Vaak zien we dat goed gelegen gronden niet gebruikt worden voor industrie”, zegt Van Biesbroeck. “Kijk maar naar het reconversiegebied in Machelen en Vilvoorde, waar op de industriegronden van weleer appartementen en winkels verschijnen. De bedrijvigheid komt daardoor in het gedrang.”

De leegstand komt volgens Voka grotendeels door de penibele mobiliteitssituatie in en rond Zaventem. “We zien dat bedrijven wegtrekken uit Brussel en de Vlaamse rand omdat de bereikbaarheid achteruitgaat. Nochtans zijn deze gronden ideaal gelegen, vlak bij de Brusselse Ring”, zegt Van Biesbroeck.

“Maar zolang men daar meer stilstaat dan vooruitgaat, blijft de aantrekkingskracht laag. Door logistieke industrie een plaats te geven wordt dat voor een deel opgevangen. De verkeersbewegingen zijn beter gespreid doorheen de dag en er is ruimte, vlakbij een van de belangrijkste verkeersaders van ons land. We steunen deze idee en zijn bereid mee na te denken hoe we dit verder kunnen invullen.”