Door een duurzaamheidspartnership te sluiten engageren Voka Vlaams-Brabant, Athlon en Care zich om actief duurzaam en maatschappelijk verantwoord gedrag in hun interne werking in te bedden. Tevens willen ze hun eigen partners en andere bedrijven uit de regio op sleeptouw nemen. Een eerste stap binnen dit partnership is het Voka Charter Duurzaam Ondernemen waar 23 Vlaams-Brabantse bedrijven zich bij aansluiten.

Steeds meer bedrijven zien duurzaam ondernemen niet langer als een randvoorwaarde maar als kerneigenschap van hun onderneming. Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant wil hen daarbij actief ondersteunen.

“Steeds meer bedrijven beseffen dat ze een belangrijke hefboom zijn voor duurzaam en maatschappelijk ondernemen en dat het net een meerwaarde betekent voor hun eigen bedrijf, zeker op middellange termijn”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant.

Athlon en Care

Leasingmaatschappij Athlon en schoonmaakbedrijf Care, beide uit Vilvoorde, trekken als duurzaamheidspartners mee de kar. De drie organisaties nemen samen initiatieven om duurzaam ondernemen te stimuleren in de provincie. Door acties maar ook door hun eigen kennis en ervaring te delen.

“Wij werken in ons bedrijf al langer met milieuvriendelijke producten, maar willen vooral onze ervaring met het menselijke kapitaal delen”, zegt Wim Loncke, ceo van Care. “Door mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt een job te bieden geven we hen een gevoel van eigenwaarde.”

Bij Athlon wordt veel belang gehecht aan duurzame mobiliteit. “Zowel voor onze personeelsleden als voor onze klanten schuiven we duurzame middelen naar voor. Ons kantoor vestigden we in een gebouw dat al tien jaar leeg stond. En we zetten ook in op maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid”, stelt het bedrijf.

Verenigde Naties

Een eerste actie waarbij de drie duurzaamheidspartners andere bedrijven engageren, is het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. “We zetten in op de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties”, zegt Kristien Depraetere, adviseur milieu en duurzaam ondernemen en projectverantwoordelijke van het duurzaamheidspartnerschap van Voka Vlaams-Brabant.

“In 2018 werken we in Vlaams-Brabant met een groep van 23 bedrijven die zich actief zullen inspannen om zoveel mogelijk doelstellingen te verwezenlijken. Zoals goede werkomstandigheden in combinatie met economische groei, verantwoorde consumptie en productie of gendergelijkheid.”