Ring_Brussels@AnderlechtDe files op Vlaamse wegen bereiken in 2015 een triest hoogtepunt. Van alle regio’s krijgt Vlaams-Brabant daar het zwaarst onder te lijden. Dat is vooral te wijten aan het dichtslibben van de Brusselse ring. Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde pleit voor een gecombineerde aanpak als enige mogelijkheid om de enorme mobiliteitsknoop in Vlaams-Brabant te ontwarren.

We hebben in Vlaanderen nog nooit zo lang in de file gestaan als tijdens de eerste helft van dit jaar. Dat blijkt uit de filebarometer van Touring Mobilis. Slecht weer en stakingen zijn oorzaken maar er is meer aan de hand. Vooral de structurele files zijn spectaculair gegroeid. Dat zijn files die er elke dag staan, ongeacht het weer of verkeersongevallen.

De Brusselse ring spant de kroon met de zes meest verzadigde wegen van Vlaanderen. Tien van de zestien structurele files staan in Vlaams-Brabant. Minstens de helft van alle filekilometers in Vlaanderen komt op rekening van de Brusselse regio. Met een kostenplaatje van 400 miljoen euro per jaar voor Vlaanderen dringen zich gecombineerde maatregelen op, vindt Voka Halle-Vilvoorde. Investeringen in deze regio moeten een complete stilstand vermijden.

“Investeren in nieuwe infrastructuur is onontbeerlijk. De impact van de spitsstroken is afdoende bewezen”, zegt Kasper Demol van de communicatiedienst van Voka.  “Aangepaste infrastructuur voor de Brusselse ring is noodzakelijk. Door het opsplitsen van doorgaand en lokaal verkeer kunnen de verkeersstromen vlotter passeren.”

De Vlaamse werkgeversorganisatie vraagt een snelle realisatie van het Gewestelijk Expresnet (Gen) voor het spoor, het Brabantnet voor de tram rond Brussel en het fiets-Gen tussen Vlaanderen en Brussel. Dat zijn de drie alternatieven voor de wagen in de enorm drukke regio. Jaarlijks gaat in Vlaams-Brabant 200 miljoen euro verloren door de files. De aanleg van de ringtram van Brabantnet kost evenveel.