Voka: Een staking tegen de burger

VOKAVoka noemt de staking van woensdag een ‘staking tegen de burger’. “De ACOD geeft met deze staking een verkeerd signaal”, vindt Voka, “in tijden van economisch zwaar weer is er maar één optie: samen hervormen voor de toekomst.”

“De pendelaars, de schoolgaande kinderen en ouders, de consument en de bedrijven. Zij worden opnieuw getroffen door de staking van het ACOD”, zegt Voka “Wij betreuren dat de vakbond opnieuw naar het stakingswapen grijpt. Dit is een staking tegen de burger en tegen economische groei en werkgelegenheid. Met een overheidsdeficit van 3%, een schuldgraad van 107% en een oplopende vergrijzingsfactuur moeten er dringend structurele ingrepen komen om opnieuw economische groei mogelijk te maken.”
Ook bij de overheidsdiensten zijn er volgens Voka mogelijkheden om effectiever en efficiënter te werken: “Om maar één voorbeeld te noemen: als we zien dat in andere landen de spoorwegen voor een betere dienstverlening tot een derde minder personeel nodig hebben dan bij ons, dan weet je dat daar marge is.”
“Verandering gaan steeds gepaard met onzekerheid”, zegt Voka. “Het gaat niet op dat één groep iedere hervorming afblokt en daarmee de factuur doorschuift naar een ander. Laat ons hopen dat na deze onnodige staking de verantwoordelijkheidszin terugkeert, dat is in het belang van iedereen.”