Voka constateert flexibilisering van de vakantieperiode

collectieve sluitingSlechts een op de drie Vlaamse bedrijven kent nog een collectieve sluiting tijdens de vakantie. Dat blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie Voka. Een op de twee bedrijven merkt een verschuiving in de piek- en dalperiodes in de onderneming. “De flexibilisering van de vakantieperiode is een feit”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Voka peilde bij 947 leden hoe ze het werk in de vakantieperiode praktisch organiseren en hoe ze tegenover de voorstellen rond flexibilisering van de arbeidstijd staan. Uit die enquête blijkt dat slechts een derde van de Vlaamse bedrijven een collectieve sluiting kent. De meerderheid van de bedrijven zonder sluitingsdag laat de personeelsleden onderling de vakantiedagen regelen (67 procent).

Verder meldt de helft van de bedrijven een verschuiving te zien in de piek- en dalperiodes van de onderneming. “De traditionele kalme periodes in het bedrijf lijken te verdwijnen”, zegt Maertens. Zes op de tien bedrijven tonen zich voorstander van nieuwe maatregelen die inzetten op een flexibelere 38-urenweek, ook al vreest een derde van hen de bijkomende administratieve lasten van dergelijke regeling.

Voorstellen zoals een uitbreiding van het loopbaansparen, waarbij recupdagen kunnen opgespaard worden voor een langere verlofperiode, en het instellen van een ruilsysteem voor vakantiedagen zijn weinig populair met respectievelijk twintig en dertien procent voorstanders.