Werkgeversorganisatie Voka Vlaams-Brabant is naar eigen zeggen tevreden dat de gemeenten Machelen en Vilvoorde zelf aan de slag kunnen met de invulling van de verlaten industriezones, maar betreurt de verloren tijd. “Het is jammer dat we 10 jaar verliezen in een regio met 10% werkloosheid. Hopelijk is er snel actie op het terrein, met de focus op bedrijvigheid”, zegt algemeen directeur Peter Van Biesbroeck van Voka.

Nu de Vlaamse regering de gemeentebesturen van Machelen en Vilvoorde zelf een toekomstvisie laat uitschrijven voor de reconversiezone, leeft er terug een sprankeltje hoop bij de Vlaams-Brabantse ondernemersorganisatie Voka. “De gemeenten weten waar ze nood aan hebben: ruimte voor woningen, ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals een ziekenhuis en ruimte voor ondernemingen die jobs creëren voor de vaak laaggeschoolden uit de omgeving. Die visie kunnen ze nu zelf uitschrijven, in de hoop dat hen lukt daar waar drie Vlaamse regeringen niet in slaagden: een draagvlak vinden voor broodnodige investeringen die deze industriële kanker kunnen doen heropleven”, aldus algemeen directeur Peter Van Biesbroeck van Voka Vlaams-Brabant.

Reconversiezone meer dan Uplace

Al is de nabije omgeving alleen, volgens Voka niet voldoende qua draagvlak. “We weten allemaal dat het vorige bestemmingsplan gesneuveld is door protesten tegen Uplace, die niet alleen van binnen een straal van 5 kilometer kwamen”, verwijst Voka naar protest van naburige steden. Onder andere Leuven was een tegenstander van de komst van Uplace. “Dat is jammer, want de reconversiezone was veel meer dan enkel Uplace. Men heeft toen het kind met het badwater weggegooid en ons met 10 jaar vertraging opgezadeld”, aldus nog Van Biesbroeck.

Bedrijvigheid centraal 

Voka Vlaams-Brabant hoopt dan ook dat de gemeentelijke invulling van de verlaten industriezones de doorstart kan betekenen, met de nadruk op ruimte voor bedrijvigheid. “Het was een industriezone, dus moet bedrijvigheid daar ook centraal staan. Nu reeds merken we dat op sommige plaatsen de bedrijvigheid weggepest wordt om tegemoet te komen aan de groeiende bevolking. Maar die moeten toch ook ergens werk vinden?”, verwijst Van Biesbroeck naar de tamelijk hoge werkloosheid in Vilvoorde en Machelen.

Nood aan station 

Voorts vindt de werkgeversorganisatie dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid nu moet nemen voor het geplande station aan de Kerklaan in Machelen. Dat station komt in het hart van de reconversiezone en is de ideale manier om die zone duurzaam te ontsluiten. Dat station was vergund, maar verdween van de planning van de NMBS, waardoor ook de vergunning vervallen is. “De Vlaamse regering heeft de macht en de plicht om dit terug op de planning te zetten, dat is ook voor andere Vlaamse spoordossier gelukt. Nu blijven we achter met een kip-of-ei-discussie tussen ontwikkelaars die niet willen investeren omdat er geen station is en de NMBS die geen station wil bouwen omdat er geen investeringen zijn in bedrijven, woningen of kantoren”, besluit Van Biesbroeck.