Vlootscan berekent voordeel van groene bedrijfswagens

CNGwagensElektrische en CNG-wagens kunnen bij bedrijven naast impact op het milieu ook de kost van hun bedrijfsvloot drukken. Daarom ontwikkelden Voka Vlaams-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant samen met TCOPlus, CORE en KU Leuven-GroepT een online vlootscan. Bedrijfsleiders en vlootmanagers kunnen met de tool vlot berekenen wat de total cost of ownership is bij keuze voor duurzame wagens. Uit een bevraging bij bijna 2.000 werknemers van twintig  Vlaams-Brabantse bedrijven blijkt dat meer dan de helft volledig elektrisch zou kunnen rijden.

Het aantal elektrische en CNG-voertuigen in ons land blijft stijgen, maar het absolute aantal elektrische wagens is nog niet zo indrukwekkend: van 500 in 2014 naar 1.166 nieuwe wagens in 2015. De vernieuwde subsidieregels voor duurzame wagens kunnen een stimulans betekenen.

Voor bedrijven wordt het voordeel van duurzame wagens pas echt duidelijk als men de kosten en baten over een langere periode beschouwt. Daar speelt de vlootscan op in. Die weegt aankoopprijs, subsidies, brandstof- en onderhoudskosten af en geeft bedrijven snel een idee van de winsten die ze kunnen maken wanneer ze voor duurzame wagens kiezen. Doorgaans is de hogere aankoopprijs van een groene bedrijfswagen in een paar jaar terugverdiend.

Om de berekening zo waarheidsgetrouw mogelijk te maken werd niet alleen naar de kost en onderhoud van de wagen maar ook het bereik ervan gekeken om te bepalen voor welke werknemers een puur elektrische wagen een mogelijkheid is. Tot 55 procent zou volledig elektrisch kunnen rijden. Daarnaast zijn CNG-voertuigen een goed alternatief. Zowel voor elektrische als CNG-wagens geldt dat de publieke laadinfrastructuur nog een beperking vormt, hoewel voor beide brandstofsoorten een inhaalbeweging ingezet wordt.

“De hogere aankoopkost en leaseprijs voor elektrische voertuigen worden meestal gecompenseerd door een goedkopere brandstofkost en een gunstigere fiscaliteit”, stelt Bart Vanham, zaakvoerder van TCOPlus uit Vilvoorde.

Voka Vlaams-Brabant steunt dit project om het wagenpark te vergroenen. “Bedrijven kunnen een voortrekkersrol spelen omdat zij meer middelen hebben dan particulieren en voor voelbare impact kunnen zorgen”, zegt directeur Peter Van Biesbroeck.

De tool kan gebruikt worden via www.vlootscan.be.