Vlabinvest heeft in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen in 2016 in de brede Vlaamse Rand rond Brussel 118 woningen gerealiseerd. Daarvan werden er 33 door het Vlaams-Brabantse autonoom provinciebedrijf zelf gefinancierd. De projecten werden gebouwd in Tervuren, Beersel, Kampenhout, Dilbeek en Pepingen.

De Vlaamse regering richtte Vlabinvest op in 1992 om in de Vlaamse Rand rond Brussel betaalbare woningen te creëren. In 2014 werd de bevoegdheid overgedragen aan de provincie Vlaams-Brabant. Het werkingsgebied situeert zich in Halle-Vilvoorde, Tervuren, Huldenberg, Bertem en Kortenberg.

Voor de realisatie van projecten werkt Vlabinvest samen met sociale huisvestingsmaatschappijen. Sinds de oprichting werden op het einde van vorig jaar al 974 woongelegenheden, een commerciële ruimte en veertien kavels gerealiseerd. Daarvan werden er 446 gefinancierd door Vlabinvest zelf, met name 314 appartementen en 132 woningen. Van deze panden werd 22 procent verkocht en 78 procent verhuurd.

In 2016 werden 118 nieuwe woningen gebouwd. In Bertem werd ook een stuk grond van 32,5 are aangekocht. Eind 2016 was Vlabinvest eigenaar van 18,74 hectare grond, verspreid over een vijftiental gemeenten.

Voor de grondaankopen beschikt Vlabinvest over een fonds van 50 miljoen euro. Het Vlaamse Gewest geeft jaarlijks nog eens een dotatie van 3,8 miljoen euro voor de financiering van woonprojecten en het verstrekken van bouwleningen aan partners die projecten willen realiseren op de aangekochte gronden.