De gemeentebesturen van Vilvoorde, Machelen en Grimbergen en de Vlaamse regering scharen zich unaniem achter de trambus op het ringtracé tussen de Heizel en Brussels Airport in Zaventem. Dat bleek zondag tijdens een “trambusparlement” dat De Lijn organiseerde in het stadhuis van Vilvoorde.

De Vlaamse vervoersmaatschappij ging samen met experten, betrokkenen en overheden in dialoog met bewoners over de trambus op het tracé tussen de Heizel en Brussels Airport in Zaventem. “De ringtrambus is een breed gedragen project dat pendelaars op korte termijn een alternatief biedt voor de file”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

De ringtrambus verbindt heel wat locaties in de Noordrand. Er is duidelijkheid over het tracé en de inrichtingsprincipes voor de wegen. “Nu gaan we met de omwonenden praten over hoe de trambus in hun straat zal rijden vanaf 2019. Op die manier willen we de plannen nog beter inpassen in de lokale omgeving”, stelt Weyts.

Dat gebeurt vanaf september met infomarkten voor inwoners van de drie betrokken gemeenten. Ze kunnen het tracé in detail bekijken en vragen stellen aan De Lijn, De Werkvennootschap en het studiebureau.

De Vlaamse overheid maakte eind vorig jaar al 89 miljoen euro vrij voor de trambus op de ringverbinding. De trambus is een opstap naar de tram maar flexibeler en maximaal in eigen bedding rijdend. Dat zou een garantie moeten zijn voor een snelle en betrouwbare dienstverlening.

In het oosten loopt de trambus via Machelen. “De aanleg van de trambusverbinding valt samen met de heraanleg van de Woluwelaan. Zo bekomen we een groene as naar deelgemeente Diegem”, zegt Jean-Pierre De Groef (sp.a), burgemeester van Machelen. Vandaag wordt daar al gewerkt aan verbeterde fietsinfrastructuur en een vrije busbaan.

In Vilvoorde leidt de komst van de trambus tot een heraanleg van straten en pleinen. “Het project geeft een sterke impuls aan de stadsvernieuwing. Het handelscentrum wordt beter bereikbaar”,  zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a).

Het westelijke deel van het tracé loopt via Strombeek-Bever, deelgemeente van Grimbergen. “Veel inwoners van Grimbergen werken in Brussel of op de luchthaven. Performant openbaar vervoer en betere fietsinfrastructuur moeten automobilisten doen overstappen naar een alternatieve manier om zich te verplaatsen”, zegt Marleen Mertens (CD&V), burgemeester van Grimbergen.