Vlaams winkeldecreet verdwijnt in de lade

53394286De snelheid waarmee de Vlaamse regering een akkoord goedkeurde over de mobiliteit rond Uplace in Machelen botst op ongeloof bij Unizo. De Unie van Zelfstandige Ondernemers vindt het Vlaams Winkeldecreet veel dringender. Dat is eigenlijk klaar voor uitvoering maar verdwijnt blijkbaar weer in de lade. Unizo-topman Karel Van Eetvelt noemt het winkeldecreet prioritair gelet op de toenemende leegstand in de winkelcentra. In Leuven blijft het aantal leegstaande handelspanden toenemen, vooral in de Diestsestraat en de Bondgenotenlaan.

“De vorige regering zette het Vlaams Winkeldecreet al op de rails”, zegt Karel Van Eetvelt. “In deze regeringsperiode was het alleen nog wachten op een paar punten en komma’s en een handtekening. Maar het dossier zit nu al maanden vast.” De ondernemersorganisatie kijkt vooral uit naar het decreet omdat het winkelgebieden vastlegt en de focus op kernversterkend beleid legt. Unizo dringt bij de Vlaamse regering aan om er even snel werk van te maken als het Uplace-dossier.

Gemeenten en provincies kunnen volgens het decreet zelf vastleggen welk soort winkels ze in welke zone willen. Ze kunnen autonoom beslissen of er al dan niet shoppingcentra en baanwinkels komen. Ook kunnen ze de gemeenten en steden opdelen in winkelarme en winkelrijke gebieden. Voor winkelgebieden die de gemeentegrens overschrijden moet de provincie of het Vlaamse Gewest winkelgebieden kunnen vastleggen, vindt Unizo.

Het decreet legt het accent op duurzame mobiliteit, bevordering van de leefbaarheid van de kernen en het vermijden van verdere lintbebouwing of invalswegen vol baanwinkels. Voorts wordt de aparte socio-economische vergunning samen met de stedenbouwkundige en milieuvergunning geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Voor ondernemers betekent dat een belangrijke administratieve vereenvoudiging bij het opstarten of uitbreiden van winkels.